Cách ăn mặc và tính nết người Bắc kỳ

Cách ăn mặc và tính nết người Bắc kỳ

8
Họ rất thông minh và có trí nhớ rất tốt, có lẽ không dân tộc nào hơn được; họ học rất dễ và dễ nhớ những điều mà người ta dạy họ.