Người mang họ Hồ: Giữ 'vốn liếng' Vân Kiều

Người mang họ Hồ: Giữ 'vốn liếng' Vân Kiều

08:00 14/06/2022 0

Bằng cách này cách khác, những người mang họ Hồ đã gìn giữ vẹn nguyên giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa riêng biệt của tộc người Vân Kiều vốn được đắp bồi từ hàng ngàn năm…