Lễ hội Kate của người Chăm có từ khi nào?

Lễ hội Kate của người Chăm có từ khi nào?

18:25 04/10/2021 0

Lễ Kate năm 2021 của người Chăm diễn ra vào ngày 5.10.2021, nhưng vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nên chỉ tổ chức phần lễ ở các gia đình, không tổ chức phần hội trên các đền tháp.