Nắng Hà Nội, cũng đẹp đấy chứ  /// Ảnh Lưu Quang Phổ

Hà Nội trong tôi là…

11:48 15/02/2021 0

Tôi - một đứa con gái tỉnh lẻ, thích khám phá, nhưng trong lòng luôn ẩn hiện một nỗi lo sợ, chỉ dám trốn vào một góc nhỏ rồi ngắm Hà Nội.