Trên cả sự tắc trách

Trên cả sự tắc trách

06:40 19/09/2021 2

Các kênh truyền thông đại chúng vẫn ghi nhận không ít những phản ánh của người dân trong diện được hỗ trợ là “chưa nhận được gì cả” hoặc “đi tới đi lui nhiều lần mà cuối cùng phải về tay không”.