Người mang họ Hồ: Chân dung thủ lĩnh Vân Kiều

Người mang họ Hồ: Chân dung thủ lĩnh Vân Kiều

08:09 16/06/2022 0

Giống với các cộng đồng người dân tộc thiểu số khác, người Vân Kiều cũng có những 'thủ lĩnh'. Lời nói của họ được dân bản tin tưởng, nghe theo và họ là niềm tự hào của bản làng…

Người mang họ Hồ: Giữ 'vốn liếng' Vân Kiều

Người mang họ Hồ: Giữ 'vốn liếng' Vân Kiều

08:00 14/06/2022 0

Bằng cách này cách khác, những người mang họ Hồ đã gìn giữ vẹn nguyên giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa riêng biệt của tộc người Vân Kiều vốn được đắp bồi từ hàng ngàn năm…