Ý thức của một bà mẹ

Ý thức của một bà mẹ

04:49 29/12/2020 25

Người mẹ của bệnh nhân 1440 gọi điện đến cơ quan chức năng báo tin con mình nhập cảnh trái phép, không khai báo y tế thể hiện thái độ ứng xử có trách nhiệm với cộng đồng.