Bánh lá mít
 /// Ảnh: GIA AN

Phong vị miền Tây: Những món ăn gây thương nhớ

06:15 02/07/2021 8

Miền Tây có những thứ bánh và món ăn khiến người ta thương nhớ. Có khi vì nó khá đặc biệt, có khi vì nó rất đơn giản, có khi vì nó lại... rất nghèo. Giờ nhiều món đã “đi vào truyền thuyết”, đố tìm cho ra, hoặc tìm đỏ con mắt mới ra.