Người ngoài Đảng sẽ chiếm trên 50% nhân sự Mặt trận khóa 8

Người ngoài Đảng sẽ chiếm trên 50% nhân sự Mặt trận khóa 8

0
Ngày 16.9. Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN đã tổ chức họp báo giới thiệu về việc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc VN lần 8 với chủ đề:  Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển sẽ được tổ chức từ ngày 25 - 27.9 tại Hà Nội.