Lắng nghe ý kiến người nộp thuế

Lắng nghe ý kiến người nộp thuế

0
Từ ngày 11 - 17.11, Cục Thuế TP.HCM tổ chức tuần lễ “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2013” để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế, hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét.
Hội thảo quốc tế về thuế tại VN

Hội thảo quốc tế về thuế tại VN

0
Ngày 16.10, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) họp báo công bố sự kiện Hội thảo quốc tế về thuế tại Hội nghị thường niên Hiệp hội Tư vấn thuế châu Á - châu Đại Dương (AOTCA). Hội nghị thường niên AOTCA lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, được đăng cai bởi VTCA với sự phối hợp của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế sẽ diễn ra vào ngày 17 - 18.10.2013.
Được nộp dần tiền nợ thuế

Được nộp dần tiền nợ thuế

0
Từ ngày 1.11, những đối tượng đang bị nợ thuế có thể nộp dần theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về Thủ tục hải quan; Kiểm tra giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, vừa được Bộ Tài chính ban hành.
Phạt chậm nộp thuế theo mức lũy tiến

Phạt chậm nộp thuế theo mức lũy tiến

0
Theo luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 1.7, người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 32, điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý thuế.
4 trường hợp được gia hạn nộp thuế

4 trường hợp được gia hạn nộp thuế

0
Theo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế vừa được Chính phủ ban hành, trong đó có 4 trường hợp được gia hạn nộp thuế.
Cho phép nộp dần tiền phạt nợ thuế

Cho phép nộp dần tiền phạt nợ thuế

0
Dự thảo sửa đổi luật Quản lý thuế trình tại kỳ họp Quốc hội (QH) lần này tạo ra nhiều cơ chế, thủ tục thông thoáng hơn cho người nộp thuế.
Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

0
Đó là nội dung đáng lưu ý trong dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý thuế, được báo cáo tại phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng qua, 20.3.