/// Shutterstock

Phải làm gì khi bạn bè, người thân đang bị trầm cảm?

11:08 12/04/2019 0

Áp lực cuộc sống khiến ngày càng nhiều người bị trầm cảm. Nếu bản thân chúng ta may mắn không gặp vấn đề sức khỏe tâm thần thì có thể người thân, bạn bè hay đồng nghiệp chúng ta đang phải âm thầm chịu đựng trầm cảm.