Chuyến tàu đến chốn bình an của một gia đình Ukraine

Chuyến tàu đến chốn bình an của một gia đình Ukraine

09:25 27/03/2022 0

Ludmila Lichko và các con trai của cô đã di chuyển trên 2 chuyến xe buýt, 1 chuyến tàu và 1 chuyến phà để đến nơi an toàn ở Romania từ thành phố Mykolaiv (Ukraine). Giống như gần 3,4 triệu người sơ tán khỏi Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu, Lichko phải để lại đồ đạc và những người thân yêu ở lại.

Đánh đổi

Đánh đổi

08:54 23/03/2022 0

Tây Ban Nha đã đi đầu và rồi nhiều thành viên EU, NATO khác chắc sẽ làm theo trong việc điều chỉnh chính sách đối với vùng Tây Sahara.