Bức tranh tường mới ở khu châu Á của Houston

Bức tranh tường mới ở khu châu Á của Houston

20:30 29/05/2022 0

Dự án bức tranh tường ( ảnh ) về cộng đồng ở khu châu Á thuộc vùng đô thị Houston mở rộng (bang Texas, Mỹ) đã được hoàn tất với sự góp sức của hơn 200 người tình nguyện, trong đó có họa sĩ, sinh viên và thành viên cộng đồng gốc Việt.