nguoi tinh song duong

Kỳ 2: Người tình sông Đuống

Kỳ 2: Người tình sông Đuống

0
“Hoàng Cầm dạy cho tôi tình yêu quê hương đất nước. Tôi còn học được ở Hoàng Cầm một tinh thần vững vàng, dù cuộc đời người thi sĩ ấy nhiều lắm những trắc trở và khổ cực”. (Phạm Duy)