Một buổi học của CLB dân ca nhí xã Xuân Hóa  /// K.N

Khi người trẻ mê văn hóa dân gian

0
Ở xã miền núi Xuân Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình), nhiều học sinh đang sinh hoạt đàn hát dân ca hằng tuần để lưu giữ các làn điệu địa phương; người khởi xướng cũng là một học sinh.