Nguyễn Đỗ Trúc Phương	 /// Lê Thanh

'Cô tiên' 26 tuổi

6
Được mọi người ví như 'cô tiên' vì vừa đẹp người vừa đẹp nết khi tạo nên những câu chuyện đầy cảm xúc trong cộng đồng, đó là Nguyễn Đỗ Trúc Phương ở TP.HCM.
 
Bác sĩ Trần Quốc Khánh live stream trên Facebook 
 /// Ảnh: Thiên Hà

Hai bác sĩ 'hot boy' vì cộng đồng

2
Họ có một đặc điểm chung là luôn biết cách tận dụng thế mạnh công nghệ thông tin để giúp được thật nhiều bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân nghèo.