Hàng Việt vào siêu thị Hàn Quốc

Hàng Việt vào siêu thị Hàn Quốc

0
Với hơn 116.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại mười tỉnh, thành ở Hàn Quốc (hq), thị trường này được xem là có rất nhiều tiềm năng đối với hàng tiêu dùng VN.