Trao suất ăn giúp người vô gia cư trong đêm
 /// ẢNH: X.K

Lo bữa ăn giúp người khó: Những suất ăn trong đêm

08:28 05/07/2021 0

Anh Nhật cùng nhóm thiện nguyện thường chủ động liên lạc với người khó khăn trong khu vực phong tỏa, hoặc có khi tiếp nhận đề nghị cần sự trợ giúp, rồi cả nhóm lại chuẩn bị những suất ăn, phần quà.