Huda tiếp tục mang giải pháp nước sạch đến tỉnh Hà Tĩnh

Huda tiếp tục mang giải pháp nước sạch đến tỉnh Hà Tĩnh

14:00 07/10/2021 0

Năm 2021, chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” của Huda trở lại Hà Tĩnh với dự án nước sạch tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sạch của khoảng 100 hộ dân nơi đây.