Linh hoạt chắc chắn sẽ thành công

Linh hoạt chắc chắn sẽ thành công

09:25 25/08/2017 0

Thông minh chưa chắc đã thành công Mạnh mẽ chưa chắc đã thành công Tài giỏi chưa chắc đã thành công …nhưng mà "linh hoạt" thì chắc chắn sẽ thành công.