Bộ sách Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo của tác giả Nguyễn Tuấn Bình /// H.M

'Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo' lần đầu ra mắt

0
Bộ sách Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo của tác giả Nguyễn Tuấn Bình (NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành) vừa ra mắt bạn đọc là công trình sưu tầm và giới thiệu công phu với hơn 1.300 trang, chia thành 2 quyển: Theo dòng thời cuộc và Bên lề con chữ.