Dấu xưa - Thơ của Nguyễn Hoài Ân

Dấu xưa - Thơ của Nguyễn Hoài Ân

0
Tiếng mưa tha thiết đêm chờ
Dấu xưa vụn vỡ đôi bờ ngực yêu
Mây cài tóc núi liêu xiêu
Hoa trao hờ hững, gió trêu ngoài mành