Năm của Nguyễn Hoàng Đức

Năm của Nguyễn Hoàng Đức

08:37 03/02/2022 2

Rất thích nhìn tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đi bóng trên sân mà có lẽ dùng từ tinh tế thôi là chưa đủ. Đức nhanh, khéo, mềm mại, uyển chuyển, chuyền phát nào lịm tim người xem phát ấy. Ấy thế mà, thuở bình minh sự nghiệp, Đức từng có thời điểm rơi vào trạng thái ít ai ngờ được.