Nữ phó giáo sư trẻ nhất

Nữ phó giáo sư trẻ nhất

03:15 16/12/2012 0

Nguyễn Khánh Diệu Hồng (31 tuổi) vừa chính thức trở thành nữ phó giáo sư trẻ nhất tại Việt Nam năm 2012.