Bài hát yêu thích được “minh oan”

Bài hát yêu thích được “minh oan”

03:30 15/01/2013 1

Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, trưa ngày 14.1, Cục đã nhận được công văn giải trình của Đài truyền hình Việt Nam và Ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích.