Xin đừng lãng phí thức ăn

Xin đừng lãng phí thức ăn

0
Tôi có người quen làm nghề vệ sinh rác ở khu nhà đa phần là người có thu nhập cao. Anh ta kể, ngày nào cũng nhặt được những hộp nhựa còn nhiều thức ăn bỏ đi trong sọt rác.