Tiếp tục ký bảo trợ cho các trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

Tiếp tục ký bảo trợ cho các trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

07:24 17/03/2022 0

Sáng15.3, đại diện Báo Thanh Niên và ông Nguyễn Thuận, Phó chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch danh dự Quỹ từ thiện Kim Oanh , đã thực hiện ký kết thỏa thuận bảo trợ lâu dài cho 4 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trong khuôn khổ của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.