/// Ảnh: Đình Quân

TP.HCM bổ sung 5 Thành ủy viên

15:35 16/09/2019 0

TP.HCM bầu bổ sung 5 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM là lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban quản lý Đường sắt đô thị.