Còn 100 giây đến 'giờ tận thế'

Còn 100 giây đến 'giờ tận thế'

10:27 21/01/2022 0

Các nhà khoa học vừa đưa ra đánh giá u ám về tương lai nhân loại khi giữ nguyên mốc thời gian trên Đồng hồ tận thế chỉ còn cách “nửa đêm” 100 giây.