Không nên hốt hoảng 'đóng sập' cửa trường khi có F0

Không nên hốt hoảng 'đóng sập' cửa trường khi có F0

19:38 02/12/2021 1

Nhiều ý kiến lo ngại nếu xuất hiện F0 là học sinh ở lớp nào đó mà cả trường hốt hoảng cho toàn bộ học ở nhà, lập tức đóng cửa trường sẽ gây ra bất ổn, có thể đi học được dăm ba ngày lại nghỉ.