Nhà giáo bước ra khỏi 'vùng an toàn'

Nhà giáo bước ra khỏi 'vùng an toàn'

06:05 20/11/2022 0

Cải cách và cả những biến cố của giáo dục là cơ hội để đội ngũ từ cán bộ quản lý đến giáo viên bước ra khỏi 'vùng an toàn'. Rất nhiều nỗ lực được ghi nhận…