Peru: Giải thoát rắn dài hơn 4,5m

Peru: Giải thoát rắn dài hơn 4,5m

0

Các nhà hoạt động vì môi trường tại Peru đã giải cứu một con rắn dài hơn 4,5m tại thành phố Tarapoto thuộc phía bắc.