Cần xây dựng nhiều nhà ở xã hội hơn nữa

Cần xây dựng nhiều nhà ở xã hội hơn nữa

06:00 16/07/2022 1

Nhiều bạn đọc ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng nghèo, thu nhập thấp và mong muốn cần kiểm tra chặt chẽ để nhà ở xã hội đến đúng tay các đối tượng, chứ đừng vào tay những kẻ đầu cơ để bán lại giá cao cho người nghèo.

Thiếu quy chuẩn xây dựng đối với phòng trọ

Thiếu quy chuẩn xây dựng đối với phòng trọ

16:44 04/07/2022 0

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), hiện thiếu quy định về tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở, nhất là tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng trọ thuộc khu nhà trọ cho thuê để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng phòng trọ do cá nhân, hộ gia đình đầu tư kinh doanh.