Cổng Nhà máy xử lý chất thải rắn TP.Đà Lạt /// Lâm Viên

Công nhân tử vong tại Nhà máy rác Đà Lạt

0
Đang vận hành dây chuyền phân loại, xử lý rác tại Nhà máy xử lý chất thải rắn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng - gọi tắt là Nhà máy rác Đà Lạt), một công nhân bị đá văng trúng đầu, tử vong tại chỗ.