Hãy biết nghĩ cho nhau

Hãy biết nghĩ cho nhau

06:32 16/01/2022 0

Tết đã về sát bên, một cái tết mà người dân và doanh nghiệp đều đang cố tìm lại rất nhiều điều đã mất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Mekong Connect 2021: Kiến nghị lập chính quyền vùng

Mekong Connect 2021: Kiến nghị lập chính quyền vùng

06:20 18/12/2021 0

Đề nghị trên được chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh nêu tại Diễn đàn Mekong Connect 2021, chủ đề “Phục hồi kinh tế và liên kết phát triển trong bình thường mới”, lần đầu được tổ chức tại TP.HCM ngày 17.12.