Bộ sưu tập “cực độc”

Bộ sưu tập “cực độc”

0
Ông Ray Bandar, một nhà sinh vật học về hưu ở San Francisco (Mỹ) đã bỏ 50 năm sưu tầm xương động vật.