SEA Games 31 gồng mình vượt khó

SEA Games 31 gồng mình vượt khó

07:47 08/03/2022 0

Tiền chưa được cấp đầy đủ, còn vướng một số cơ chế về thủ tục giải ngân, một số hạng mục đang bị chậm tiến độ. Ban tổ chức SEA Games 31 đang phải gồng mình vượt khó vì thời gian đến đại hội còn đúng 2 tháng.