nha tri thuc uyen bac

Nhà trí thức uyên bác, tài hoa

Nhà trí thức uyên bác, tài hoa

0
Từ một thi nhân với tiếng thơ hùng tráng, chuyển lối rẽ sang nghiên cứu khoa học, Phạm Huy Thông thực sự là linh hồn của đề tài và của các hội nghị khoa học xã hội và nhân văn.