Nhạc sĩ - nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo /// ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ

2
Nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, tác giả của những ca khúc đi cùng năm tháng: Làng quan họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Đôi mắt đò ngang... và những tập thơ nổi tiếng Đồng dao cho người lớn, Nương Thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao đã qua đời.