nhai co tam quoc

Ngày hội game thủ Việt 26.10

Ngày hội game thủ Việt 26.10

0
Ngày hội này, game thủ của 9 game gồm Võ lâm chi mộng 1 và 2, Ngự long tại thiên, Phong vân, Nhai cơ tam quốc, Ải mỹ nhân, Ngọa long, Tháp phòng anh hùng chiến và Long tướng sẽ tập trung tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM) để cùng nhau chơi game, cùng làm những nhiệm vụ sẽ được bố trí tại các gian hàng của từng game.