Cảnh sát đội mũ thông minh ở Thành Đô  /// Ảnh: Weibo

'Mũ thông minh' hỗ trợ phòng ngừa Covid-19

1
Tờ People’s Daily đưa tin các viên cảnh sát ở một số thành phố tại Trung Quốc như Thành Đô, Thâm Quyến… bắt đầu đội mũ thông minh có thể tự động lấy thân nhiệt của khách bộ hành khi họ đi bộ trên đường phố.