Nhãn lồng Hưng Yên mất mùa

Nhãn lồng Hưng Yên mất mùa

0
Vào trung tuần tháng 8 là mùa nhãn lồng Hưng Yên nhưng năm nay, bà con “ủ rũ” vì trong vườn xuất hiện những cây nhãn không quả.