nhan luc nganh noi vu

Chuẩn hóa nhân lực ngành nội vụ

Chuẩn hóa nhân lực ngành nội vụ

0
Đây là một trong những vấn đề thiết thực được các chuyên gia, nhà khoa học đề ra tại hội thảo khoa học Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành nội vụ, do Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tổ chức vào ngày 22.7 tại Quảng Nam.