Tùy chỉnh thanh lối tắt cho ứng dụng Facebook

Tùy chỉnh thanh lối tắt cho ứng dụng Facebook

4
Người dùng đã quen thuộc với thanh lối tắt dùng để truy cập nhanh vào trang chủ, trang cá nhân hay bảng hiển thị thông báo của Facebook. Nhưng đôi lúc ứng dụng tự động thay đổi vị trí các tab khiến bạn sử dụng không quen.