Tàu Voyager 1 lập kỷ lục mới

Tàu Voyager 1 lập kỷ lục mới

14:56 18/06/2012 0

(TNO) Tàu Voyager 1 vừa gửi đi tín hiệu cho thấy đã đến được rìa hệ mặt trời, tức cách Trái đất hơn 11 tỉ dặm.

Khám phá mới về nhật quyển

Khám phá mới về nhật quyển

03:40 16/05/2012 0

Mặt trời và các hành tinh được bao phủ bởi bong bóng các hạt điện tích và từ trường gọi là nhật quyển. Ở rìa của nhật quyển, nơi nó va chạm với đám khí và bụi liên ngân hà, gọi là nhật mãn, đánh dấu ranh giới ngoài của hệ mặt trời.