Nhiều người tranh nhau nhặt tiền rơi /// ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhặt tiền rơi, xin trả lại, đừng 'hôi của'!

05:49 02/02/2021 3

Rất nhiều bạn đọc bức xúc trước việc 6 người “hôi của” 30 triệu đồng chỉ trong 15 giây (tiền của một cô gái đánh rơi), và mong rằng những ai đã nhặt tiền rơi xin trả lại cho khổ chủ.