Ảnh: The New England Journal of Medicine

Vôi hóa bàng quang vì nhiễm sán

0
Một người đàn ông trung niên ở Qatar đã mắc chứng vôi hóa bàng quang, một phần cơ quan sinh sản và ruột vì nhiễm sán lâu năm mà không hay biết.