Nhiều cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn

0 Thanh Niên Online

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, nhân sự của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cho thấy nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn.

Cụ thể, với việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ cho hay, về cơ bản, các trường hợp được bổ nhiệm đều trong danh sách quy hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng về tuổi bổ nhiệm, trình độ chuyên môn, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, không trong thời gian bị kỷ luật theo quy định.

Về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ trước khi đến tuổi nghỉ hưu của công chức lãnh đạo, quản lý của Tổng Cục này được thực hiện theo đúng quy định.

Tuy nhiên, có 3 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; 1 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính; 1 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên chính; 6 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng điều tra viên tài nguyên môi trường hạng 2; một số trường hợp thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc chưa có xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương...

Xét theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, có 5 trường hợp giữ chức danh kỹ sư chính thiếu chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính; 5 trường hợp giữ chức danh điều tra viên môi trường hạng 2 thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức điều tra viên tài nguyên môi trường hạng 2 và 8 trường hợp giữ chức danh điều tra viên hạng 3 thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức điều tra viên tài nguyên môi trường hạng 3... 

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức và viên chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức quản lý...  Rà soát, bãi bỏ, thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo rà soát ngay điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận trình độ lý luận chính trị theo quy định của Ban Chấp hành T.Ư. Trong trường hợp không được xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương để đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm, thì tiến hành thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra các hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua thanh tra để xử lý theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm