Nhiều vấn đề tồn đọng trong phát triển nhà ở xã hội

0 Thanh Niên

Theo kết quả kiểm toán năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước mới công bố thì chương trình phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM và TP.Đà Nẵng đến năm 2015 có tồn tại không ít vấn đề. Cụ thể, hai thành phố này đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã đề ra với TP.HCM (22%), TP.Đà Nẵng (43%).

Nhiều vấn đề tồn đọng trong phát triển nhà ở xã hội

Kiểm toán Nhà nước nhận định, hai địa phương này xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội không dựa trên kết quả khảo sát về nhu cầu. Bên cạnh đó, chưa ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội 5 năm, hằng năm của mỗi giai đoạn để từ đó cụ thể hóa chỉ tiêu, giải pháp, lộ trình thực hiện và nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội. TP.HCM chưa bố trí được quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trong lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra rằng, cơ quan quản lý nhà nước tại hai địa phương này không phát hiện, xử lý một số sai sót trong việc xác định đối tượng mua nhà của các chủ đầu tư, việc sử dụng nhà ở xã hội. Từ đó, dẫn đến nhiều trường hợp sử dụng sai mục đích, đối tượng nhưng chưa bị xử lý.

Bên cạnh đó, quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí mua nhà ở xã hội còn có điểm chưa rõ ràng, dẫn đến tiềm ẩn rủi ro xác định không đúng đối tượng; cơ chế xác định giá bán nhà ở xã hội chưa có quy định đảm bảo phù hợp giữa thu nhập, khả năng thanh toán của đối tượng được mua với giá bán nhà ở xã hội.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm