Chợ phiên thanh niên

Chợ phiên thanh niên

0
Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức Chợ phiên thanh niên diễn ra trong hai ngày 13 và 14.10, tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1 nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của bạn trẻ đang học tập và làm việc tại TP.HCM.